ارزیابی عملکرد، رتبه بندی و تحلیل بهره‌وری در سازمان با الگویی ترکیبی DEA و BSC

ارزیابی عملکرد، رتبه بندی و تحلیل بهره‌وری در سازمان با الگویی ترکیبی DEA و BSC | پایان نامه ارزیابی عملکرد,پایان نامه ارزیابی عملکرد بانکها,پایان نامه ارزیابی عملکرد به روش ترکیبی ahp،bsc و topsis,پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی,شاخص ارزیابی عملکرد بانک,شاخص های ارزیابی عملکرد بانک ها,شاخص های ارزیابی عملکرد بانکها,شاخص های ارزیابی عملکرد شعب بانک

دانلود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

ارزیابی عملکرد، رتبه بندی و تحلیل بهره‌وری در سازمان با الگویی ترکیبی DEA و BSC

 

 

 

 

 

 

هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک تجارت استان تهران با رویکرد تلفیقی تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA و کارت امتیازی متوازن BSC بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

 

 

 

 

چکیده:
با توجه به لزوم و اهمیت مطالعه کارایی بانک‌ها، جهت شناسایی واحد های ناکارا و برنامه ریزی برای بهبود عملکرد بانک‌ها، در پژوهش حاضر به اندازه گیری کارایی 20 شعبه از شعب بانک تجارت در شهر تهران و در دوره زمانی سال‌های 1389 و 1390 با استفاده از تحقیق روش تحلیل پوششی دادها و کارت امتیازی متوازن پرداخته شده است. برای محاسبه کارایی شعب بانک با DEA_BSC با فرض بازده متغیر به مقیاس و دیدگاه ورودی محور استفاده شده و با توجه به شاخص‌های ورودی و خروجی تعیین شده برای هر یک از مناظر کارت امتیازی متوازن امتیاز کارایی برای هر یک از چهار منظر محاسبه و سپس با استفاده از میانگین ساده و همچنین میانگین موزون بر اساس نظرات خبرگان به محاسبه امتیاز کارایی پرداخته‌ایم. همچنین از شیوه برنامه ریزی آرمانی تحلیل پوششی دادها (با دیدگاه ورودی محور) برای رفع مشکل مدل‌های کلاسیک استفاده کرده و از این روش نیز امتیاز کارایی شعب را محاسبه شده است. در فرآیند تحقیق شعب کارا و ناکارا تمیز داده شده، ضرایب کارایی هر یک از شعب محاسبه و مازاد عوامل تولید برای هر یک از شعب ناکارا تعیین گردیده است.

 

 

 

کلید واژه:
تحلیل پوششی داده ها، کارت امتیازی متوازی، CCR،BCC

 

 

 

 

فرآیند تحقیق:
در این پژوهش 20 شعبه از شعب بانک تجارت در منطقه شمال غرب تهران به عنوان جامعه هدف برگزیده شده و مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها و کارت امتیازی متوازن DEA-BSC و همچنین مدل برنامه ریزی آرمانی تحلیل پوششی دادها DEAGP به عنوان مدل اصلی پژوهش انتخاب شدند.

در مدل اولیه میزان کارایی شعب با استفاده از کارت امتیازی متوازن که ابزاری مناسب جهت طراحی شاخص‌های ارزیابی عملکرد و سنجش آن از چهار منظر آموزش، فرآیند های داخلی، مشتریان و مالی می‌باشد شاخص‌های ارزیابی عملکرد مشخص و سپس با روش تحلیل پوششی داده‌ها که یک روش غیر پارامتریک است کارایی شعب در هر یک از چهار منظر فوق محاسبه گردیده و در روش دوم کلیه ورودی‌ها و خروجی‌ها مدل اولیه در نظر گرفته شده و با روش برنامه ریزی آرمانی کارایی شعب محاسبه گردیده است. 

 

 

در این پژوهش با توجه به اینکه فرض بازدهي ثابت نسبت به مقياس زماني مناسب است که کليه واحدهاي تحت مطالعه در مقياس بهينه عمل کنند و عواملی چون ضعف رقابتي، محدودیت‌های مالي، عوامل محيطي و … باعث می‌شود تا يک شرکت يا واحد در مقياس بهينه کار نکند. در نتیجه به‌کارگیری خصوصيت بازدهي ثابت نسبت به مقياس در حالي که کليه واحدها در مقياس بهينه کار نمی‌کنند به محاسبه کارايي فني منجر می‌شود که با کارايي مقياس مغشوش شده است؛ لذا در اين تحقيق از فرض بازدهي متغير نسبت به مقياس (مدل BCC)استفاده می‌شود (صادقیانی،1387). همچنین با توجه به اینکه انتخاب ديدگاه های ورودی محور يا خروجی محور، بر اساس ميزان کنترل مدير بر هر يک از ورودی‌ها و خروجی‌ها می‌باشد. اگر مديريت کنترل کمتری بر خروجی‌ها داشته باشد در اين صورت، کاهش در ميزان ورودی‌ها به عنوان ديده گاه مديريت قرار می‌گیرد و به عبارتی مدل به صورت ورودی محور حل می‌گردد (عالم تبریز،1389). در این پژوهش هم با توجه به توانایی بیشتر مدیریت شعب بانک بر ورودی‌ها دارد ارزیابی کارایی شعب بر اساس دیدگاه ورودی محور می‌باشد.

 

 

 

در این پژوهش دو رویکرد برای رتبه بندی شعب استفاده می‌شود:

الف) رویکرد DAE-BSC

در این رویکرد مراحل زیر انجام می‌گیرد.
1.    انتخاب شاخص: در اين مرحله بر اساس مطالعه تحقیقات پیشین مجموعه از شاخص‌ها انتخاب گردیده و بعد از بررسی بیشتر و در نظر گرفتن اطلاعات بانک تجارت شاخص‌های هر یک از مناظر کارت امتیازی متوازن بر حسب ورودی و خروجی مشخص و اطلاعات مربوط به آن‌ها جمع آوری گردید.

 

2.    ارزيابي عملكرد: شاخص‌های ارزيابي شده توسط کارت امتیازی متوازن در هر چهار حوزه منظر با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها امتیاز کارایی هر شعبه محاسبه می‌گردد. شعب مرجع برای شعب ناکارا مشخص و میزان بهبود در ورودی‌های آن‌ها محاسبه گردید.

 

3.    رتبه بندی شعب: با توجه به وزن‌های بدست آمده بر اساس نظر خبرگان برای هر یک از چهار منظر کارت امتیازی متوازن میانگین موزون حاصل از امتیازات کارایی شعب در هر یک از چهار منظر محاسبه و به رتبه نهایی شعب مورد بررسی دست می‌یابیم.

 

 

ب) رویکرد برنامه ریزی آرمانی تحلیل پوششی داده‌ها :
در این رویکرد با توجه به کلیه ورودی‌ها و خروجی‌ها یک مدل تحلیل پوششی داده‌ها تشکیل داده و با استفاده از برنامه ریزی آرمانی رتبه شعب را محاسبه می‌کنیم.

 

 

لذا در اين پژوهش با تلفيق دو روش كارت امتياز متوازن BSC و تحليل پوششي داده‌ها DEA که از معتبرترین و کاربردی‌ترین روش‌های سنجش کارایی و بهره‌وری هستند به ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک تجارت استان تهران می‌پردازیم.

 

 

 

 

فهرست مطالب
فصل 1    کلیات تحقیق    1
1-1-مقدمه    2
1-2- بیان مسئله تحقیق    2
1-3- اهمیت- ضرورت    5
قانون برنامه پنجم توسعه – ماده 79    6
قانون مديريت خدمات كشوري، فصل يازدهم ـ ارزيابي عملكرد    7
1-4- اهداف تحقیق    8
1-5- سوال های تحقیق    9
1-6- فرضیه های تحقیق    9
1-7- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی طرح    9

 

 

فصل 2    ادبیات موضوع    11
2-1-مقدمه تحلیل پوششی داده‌ها    12
2-2- مروری بر مبانی نظری کارایی    13
2-2-1 مفهوم کارایی    13
2-2-2- انواع کارایی    14
2-3- کارایی، بهره‌وری و اثر بخشی    15
2-4- قانون بازده به مقیاس    16
2-5- روش‌های برآورد کارایی    18
2-6- روش‌های غیر پارامتریک    20
2-7- دیدگاه ورودی محور و دیدگاه خروجی محور    22
2-8- تحلیل پوششی داده‌ها DEA    23
2-8-1- مدل CCR    24
2-8-2- مدل BCC    28
2-9- برنامه ریزی آرمانی    31
2-10- مدل رتبه بندی کارایی متقاطع    32
2-11- مزایای تحلیل پوششی داده‌ها    33
2-12- کارت امتیازی متوازن    34
2-13- معرفي کارت امتيازي متوازن    36
2-14- مناظر کارت امتيازي متوازن    38
2-14-1 منظر مالی    38
2-14-2 منظر مشتری    38
2-14-3 منظر فرآيندهاي داخلي    39
2-14-4 منظر يادگيري و رشد    40
2-15-پیشینه تحقیق    42
2-15-1- مرور پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده‌ها    42
2-15-1-1 مقالات چاپ شده در مجلات بین‌المللی    42
2-15-1-2 مقالات چاپ شده در مجلات داخلی    49
2-15-2 مرور ادبیات موضوع کارت امتیازی متوازن    54
2-15-3 مرور ادبیات موضوع تحلیل پوششی داده‌ها و کارت امتیازی متوازن    58

 

 

فصل 3    روش تحقیق    76
3-1- مقدمه    77
3-2- روش انجام تحقیق    77
3-3- قلمرو زمانی مکانی تحقیق    78
3-4- داده‌ها و شیوه گرد آوری اطلاعات    78
3-5- واحد های تحت بررسی    84
3-6- شیوه رتبه بندی شعب    87

 

 

فصل 4    یافته های تحقیق    90
4-1-مقدمه    91
4-2- کارایی شعب بر اساس مدل ترکیبی DEA-BSC    91
4-2-1- کارایی شعب از منظر آموزش    91
4-2-1-1- امتیاز کارایی شعب    91
4-2-1-2- شعب مرجع برای شعب ناکارا    94
4-2-1-3- مازاد عوامل تولید شعب    95
4-2-2- کارایی شعب از منظر فرآیند های داخلی    97
4-2-2-1- امتیاز کارایی شعب    97
4-2-2-2- شعب مرجع برای شعب ناکارا    100
4-2-2-3- مازاد عوامل تولید شعب    101
4-2-3- کارایی شعب از منظر مشتریان    103
4-2-3-1- امتیاز کارایی شعب    103
4-2-3-2- شعب مرجع برای شعب ناکارا    106
4-2-3-3- مازاد عوامل تولید شعب    107
4-2-4- کارایی شعب از منظر مالی    109
4-2-4-1- امتیاز کارایی شعب    109
4-2-4-2- شعب مرجع برای شعب ناکارا    112
4-2-4-3- مازاد عوامل تولید شعب    113
4-2-5- رتبه بندی شعب بر اساس تلفیق مدل DEA-BSC    115
4-6-کارایی شعب بر اساس برنامه ریزی آرمانی تحلیل پوششی داده‌ها DEAGP    119
4-6-1-محاسبه کارایی شعب    119
4-6-2-میزان بهینه ورودی‌ها    124
4-6-3- مازاد عوامل تولید شعب    127
4-6-4- رتبه بندی شعب بر اساس روش DEAGP    125

 

 

فصل 5    نتیجه گیری و پیشنهادها    128
5-1-مقدمه    129
5-2- نتایج پژوهش    129
5-3- محدودیت‌های پژوهش    130
5-4-پیشنهادها برای بهبود هر شعبه    131
5-5-پیشنهادها اجرایی    136
5-6-پیشنهادها برای تحقیق‌های آتی    137
مراجع    137
پیوست‌ها    144

 

 • پاورپوینت دیدگاههای نو در برنامه ریزی آموزشی

  پاورپوینت دیدگاههای نو در برنامه ریزی آموزشی | پاورپوینت برنامه ریزی آموزشی,پاورپوینت درباره برنامه ریزی آموزشی,دانلود پاورپوینت برنامه ریزی آموزشی دانلود دانلود پاورپوینت دیدگاههای نو در برنامه ریزی آموزشی جهت رشته خدماتی و آموزشی در قالب 15 اسلايد و با…

 • اهمیت نقدشوندگی در رشد و توسعه بازار

  اهمیت نقدشوندگی در رشد و توسعه بازار | افزایش نقدشوندگی سهام,اهمیت نقدشوندگی,اهمیت نقدشوندگی در بازار,پایان نامه ریسک نقدشوندگی بازر و سهام,پایان نامه نقدشوندگی سهام,تعریف نقدشوندگی سهام,ریسک نقدشوندگی بازر و سهام,نقدشوندگی آمیهود,نقدشوندگی سهام چیست,نقدشوندگی سهام در بورس,نقدشوندگی سهام و عوامل مربوط…

 • پاورپوینت مدلسازی تولید گفتار در 32 اسلاید

  پاورپوینت مدلسازی تولید گفتار در 32 اسلاید | پاورپوینت آرتیکولاتورهای مهم,پاورپوینت آناتومی تولید گفتار,پاورپوینت مدلسازی تولید گفتار,پاورپوینت مکانیزم تولید گفتار در انسان دانلود دانلود پاورپوینت مدلسازی تولید گفتار جهت رشته مدیریت در قالب 32 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل…

 • پروپوزال اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص های رشد فیزیولوژیکی گندم دوروم

  پروپوزال اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص های رشد فیزیولوژیکی گندم دوروم | اثر تراکم بوته بر شاخص های رشد فیزیولوژیکی گندم دوروم,اثر تراکم بوته بر عملکرد رشد فیزیولوژیکی گندم دوروم,اثر تنش خشکی بر شاخص های…

 • دانلود پاورپوینت آموزش شبیه سازی با arena

  دانلود پاورپوینت آموزش شبیه سازی با arena | پاورپوینت آموزش شبیه سازی با arena,پاورپوینت آموزش شبیه سازی با ارنا,پاورپوینت شبیه سازی با ارنا دانلود دانلود پاورپوینت آموزش شبیه سازی با arena جهت رشته صنایع در قالب 47 اسلاید و با…

 • بررسی فقهی حقوقی معامله اعضا بدن انسان و مقایسه آن با قوانین انگلستان

  بررسی فقهی حقوقی معامله اعضا بدن انسان و مقایسه آن با قوانین انگلستان | اثر اصل حاکمیت اراده در انتقال اعضا بدن,احكام معامله اعضاي بدن در اسلام,پایان نامه معامله اعضا بدن انسان,شرایط اساسی صحت معامله در انتقال اعضا بدن,معامله اعضا…

 • دانلود چارچوب و مبانی نظری تعهد و عوامل تعیین کننده آن با فرمت word

  دانلود چارچوب و مبانی نظری تعهد و عوامل تعیین کننده آن با فرمت word | ادبیات نظری تعهد,چارچوب نظری تعهد,خرید مبانی نظری تعهد,فصل دوم پایان نامه تعهد,مبانی نظری تعهد دانلود خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تعهد و عوامل…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک 31 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک 31 صفحه | ادبیات نظری کسب و کار الکترونیک,پیشینه پژوهش کسب و کار الکترونیک,پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک,پیشینه خارجی کسب و کار الکترونیک,پیشینه داخلی کسب و کار الکترونیک,پیشینه نظری کسب…

 • پاورپوینت اصول آموزش موثر

  پاورپوینت اصول آموزش موثر | پاورپوینت آموزش موثر,پاورپوینت اصول آموزش,پاورپوینت در مورد آموزش موثر,دانلود پاورپوینت آموزش موثر دانلود دانلود پاورپوینت اصول آموزش موثر جهت رشته روانشناسی و علوم تربیتی در قالب 29 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و…

 • پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه رضایت زناشویی

  پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه رضایت زناشویی | پیشینه پژوهش رضایت زناشویی,پیشینه تحقیق در مورد رضایت زناشویی,پیشینه تحقیق رضایت زناشویی,پیشینه خارجی رضایت زناشویی,پیشینه داخلی رضایت زناشویی,تعریف نظری و عملیاتی رضایت زناشویی,چارچوب نظری رضایت زناشویی,دانلود مبانی نظری رضایت زناشویی,مبانی…

 • بررسی تاثیر عوامل واكنشی بر كوپلیمریزاسیون پیوندی نشاسته-آكریل آمید

  بررسی تاثیر عوامل واكنشی بر كوپلیمریزاسیون پیوندی نشاسته-آكریل آمید | fileina,آكریل آمید,خرید مقاله و تحقیق رشته شیمی,دانلود مقاله بررسی تاثیر عوامل واكنشی بر كوپلیمریزاسیون پیوندی نشاستهآكریل آمید,سریك آمونیوم نیترات,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,كوپلیمریزاسیون پیوندی,مقالات ترجمه شده,نشاسته,همکاری…

 • دانلود تحقیق تورم و اهمیت آن با فرمت ورد

  دانلود تحقیق تورم و اهمیت آن با فرمت ورد | تحقیق تورم doc,تحقیق تورم با فرمت ورد,تحقیق دانش آموزی درباره تورم,تحقیق دانشجویی درباره تورم,تحقیق درباره تورم,تحقیق درمورد تورم چیست,تحقیق کامل تورم,دانلود تحقیق تورم دانلود هدف از این تحقیق بررسی تورم…

 • پاورپوینت عکس چند بنای معروف

  پاورپوینت عکس چند بنای معروف | پاورپوینت عکس بنا های ایرانی,پاورپوینت عکس بنا های معروف,پاورپوینت عکس چند بنا,دانلود پاورپوینت عکس چند بنای معروف دانلود دانلود پاورپوینت عکس چند بنای معروف جهت گوناگون در قالب 20 اسلاید و با فرمت pptx…

 • پاورپوینت آرایه دروازه های قابل برنامه ریزی FPGA

  پاورپوینت آرایه دروازه های قابل برنامه ریزی FPGA | پاورپوینت آرایه دروازه های قابل برنامه ریزی FPGA,پاورپوینت کاربرد fpga چیست,پاورپوینت کاربرد fpga در پردازش تصویر,پاورپوینت کاربرد fpga در نظامی دانلود دانلود پاورپوینت آرایه دروازه های قابل برنامه ریزی  FPGA جهت رشته…

 • پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت

  پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت | پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان,پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت,پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت ها,دانلود رایگان پرسشنامه مسئولیت اجتماعی,دانلود رایگان پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی,نمونه پرسشنامه مسئولیت اجتماعی دانلود دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت     توضیحات : پرسشنامه…

 • علل عدم تحقق آثار تربیتی حج در حجاج

  علل عدم تحقق آثار تربیتی حج در حجاج | آثار تربیتی حج,آثار تربیتی حج در حجاج,پایان نامه آثار تربیتی حج,پایان نامه حج,تحقق آثار تربیتی حج در حجاج,علل عدم تحقق آثار تربیتی حج در حجاج دانلود دانلود تحقیق رشته معارف اسلامی…

 • پرسشنامه مقیاس تاب آوری کانر- دیویدسون 2003 (cd-risc)

  پرسشنامه مقیاس تاب آوری کانر- دیویدسون 2003 (cd-risc) | انواع پرسشنامه تاب آوری,پرسشنامه استاندارد تاب آوری,پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون,پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون 2003,پرسشنامه تاب آوری نوجوانان,مقیاس تاب آوری کانر- دیویدسون (cd-risc),مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون…

 • دانلود تحقیق مفاهیم و تعاریف ریسک با فرمت ورد

  دانلود تحقیق مفاهیم و تعاریف ریسک با فرمت ورد | تحقیق دانش آموزی درباره ریسک,تحقیق دانشجویی درباره ریسک,تحقیق درباره ریسک,تحقیق درمورد ریسک چیست,تحقیق ریسک doc,تحقیق ریسک با فرمت ورد,تحقیق کامل ریسک,دانلود تحقیق ریسک دانلود هدف از این تحقیق بررسی مفاهیم…

 • دانلود پاورپوینت معماری داخلی

  دانلود پاورپوینت معماری داخلی | پاورپوینت آشنایی با معماری داخلی,پاورپوینت در مورد معماری داخلی,پاورپوینت طراحی داخلی چیست؟ دانلود دانلود پاورپوینت معماری داخلی جهت رشته معماری در 31 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

 • پاورپوینت آشنایی با شکم حاد یا Acute abdomen

  پاورپوینت آشنایی با شکم حاد یا Acute abdomen | پاورپوینت Acute abdomen,پاورپوینت درباره شکم حاد,پاورپوینت شکم حاد,دانلود پاورپوینت Acute abdomen,دانلود پاورپوینت شکم حاد دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با شکم حاد یا Acute abdomen جهت رشته پزشکی در قالب 45 اسلاید…

 • پاورپيونت آشنایی و استفاده از تایر

  پاورپيونت آشنایی و استفاده از تایر | پاورپوینت درباره تایر,پاورپيونت تایر,دانلود پاورپيونت تایر دانلود دانلود پاورپيونت آشنایی و استفاده از تاير جهت رشته صنایع در قالب 30 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابليت…

 • پاورپوینت آموزش تدریس املا پایه اول ابتدایی

  پاورپوینت آموزش تدریس املا پایه اول ابتدایی | پاورپوینت آموزش,پاورپوینت آموزش املا اول دبستان,پاورپوینت املا نویسی کلاس اول,پاورپوینت بازی برای تقویت املا کلاس اول,پاورپوینت دیکته خلاق اول ابتدایی,پاورپوینت روش های جدید املا نویسی,پاورپوینت روش هایی در قالب بازی برای تقویت…

 • پرسشنامه بررسی علل شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در منطقه 19 شهر تهران

  پرسشنامه بررسی علل شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در منطقه 19 شهر تهران | پرسشنامه اسکان غیر رسمی,پرسشنامه توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی,پرسشنامه سکونتگاه های غیررسمی,پرسشنامه علل شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی,دانلود پرسشنامه اسکان غیر رسمی,دانلود پرسشنامه سکونتگاه های غیررسمی دانلود…

 • پاورپوینت کتاب امدادهای غیبی از استاد شهید مطهری

  پاورپوینت کتاب امدادهای غیبی از استاد شهید مطهری | پاورپوینت کتاب امدادهای غیبی,پاورپوینت کتاب شهید مطهری,دانلود پاورپوینت کتاب امدادهای غیبی,دانلود پاورپوینت کتاب امدادهای غیبی از استاد شهید مطهری دانلود دانلود پاورپوینت کتاب امدادهای غیبی از استاد شهید مطهری جهت رشته…

 • پاورپوینت درس مدیریت منابع انسانی فصل اول با عنوان ماهیت مدیریت منابع انسانی

  پاورپوینت درس مدیریت منابع انسانی فصل اول با عنوان ماهیت مدیریت منابع انسانی | پاورپوینت درس مدیریت منابع انسانی,پاورپوینت درمورد درس مدیریت منابع انسانی,دانلود پاورپوینت درس مدیریت منابع انسانی دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با درس مدیریت منابع انسانی فصل اول…

 • منوگرافی روستای سیاهكلان

  منوگرافی روستای سیاهكلان | fileina,انجام پروژه و پایان نامه رشته جغرافیا,تک نگاری,خرید پروژه و پایان نامه رشته جغرافیا,دانلود مقاله منوگرافی روستای سیاهكلان,روستای سیاهكلان,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,مونوگرافی,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل دانلود منوگرافی روستای…

 • دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد حاکمیت شرکتی و ساز و کارهای آن با فرمت word

  دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد حاکمیت شرکتی و ساز و کارهای آن با فرمت word | ادبیات نظری حاکمیت,چارچوب نظری حاکمیت,فصل دوم پایان نامه حاکمیت,مبانی نظری حاکمیت دانلود خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری…

 • پاورپوینت مرمت ابنیه

  پاورپوینت مرمت ابنیه | پاورپوینت اهمیت مرمت بناهای تاریخی,پاورپوینت پروژه دانشجویی مرمت ابنیه,پاورپوینت روشهای مرمت ابنیه,پاورپوینت نمونه مرمت بناهای تاریخی دانلود دانلود پاورپوینت مرمت ابنیه جهت رشته مهندسی در قالب 59 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و…

 • دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد روند تحولات تاریخچه تدریس و یادگیری با فرمت word

  دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد روند تحولات تاریخچه تدریس و یادگیری با فرمت word | ادبیات نظری تدریس,چارچوب نظری تدریس,خرید مبانی نظری تدریس,فصل دوم پایان نامه تدریس,مبانی نظری تدریس دانلود خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و…

 • امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مدل پاولوسکی

  امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مدل پاولوسکی | استقرار مدیریت دانش,استقرار نظام مدیریت دانش در دانشگاه,امکان سنجی استقرار مدیریت دانش,امکان سنجی استقرار نظام مدیریت دانش در دانشگاه,امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش,امکان سنجی…

 • دانلود پاورپوینت عناوين پژوهش های مورد نياز دستگاههای اجرايی در شهرستان مشهد مقدس

  دانلود پاورپوینت عناوين پژوهش های مورد نياز دستگاههای اجرايی در شهرستان مشهد مقدس | پاورپوینت پژوهش های مورد نياز دستگاههای اجرايی در شهرستان مشهد,دانلود پژوهش های مورد نياز دستگاههای اجرايی در شهرستان مشهد دانلود دانلود پاورپوینت عناوين پژوهش های مورد…

 • بررسی فیوزهای الکتریکی جهت محافظت از مدارهای الکتریکی

  بررسی فیوزهای الکتریکی جهت محافظت از مدارهای الکتریکی | بررسی فیوزهای الکتریکی جهت محافظت از مدارهای الکتریکی,دانلود پایان نامه برق,دانلود پایان نامه مهندسی برق,دانلود پروژه فیوز الکتریکی,محافظت از مدارهای الکتریکی,مدارهای الکتریکی دانلود دانلود پایان نامه رشته برق بررسی فیوزهای الکتریکی…

 • دانلود چارچوب و مبانی نظری جرم و جنایت با فرمت word

  دانلود چارچوب و مبانی نظری جرم و جنایت با فرمت word | ادبیات نظری جنایت,چارچوب نظری جنایت,خرید مبانی نظری جنایت,فصل دوم پایان نامه جنایت,مبانی نظری جنایت دانلود خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه جرم و جنایت با فرمت docx…

 • پاورپوینت بتن پلیمری 2 و  پروسه تولید

  پاورپوینت بتن پلیمری 2 و  پروسه تولید | پاورپوینت بتن پلیمری,پاورپوینت در مورد بتن پلیمری,پاورپوینت نحوه ساخت بتن پلیمری دانلود دانلود پاورپوینت بتن پلیمری 2 و  پروسه تولید جهت رشته عمران در قالب 37 اسلاید و با فرمت pptx بصورت…

 • پاورپوینت کف سازی در ساختمان

  پاورپوینت کف سازی در ساختمان | پاورپوینت انواع کف ساختمان,پاورپوینت ساخت کف ساختمان,پاورپوینت کف ساختمان,پاورپوینت کف سازی دانلود دانلود پاورپوینت کف سازی در ساختمان جهت رشته ی معماری در قالب 31 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و…