بررسی رویکردهای مختلف تدوین استراتژی

بررسی رویکردهای مختلف تدوین استراتژی | پایان نامه رویکردهای مدیریت استراتژیک ,پایان نامه مدیریت استراتژیک,تجزيه و تحليل SWOT,رويکرد تدوين استراتژي مبتني بر ذينفعان,رويکرد مبتني بر منابع,رویکردهای تدوین استراتژی,رویکردهای مختلف مدیریت استراتژیک,مدیریت استراتژیک,مزیت رقابتی,مزیت رقابتی پایدار

دانلود

دانلود پروژه و پایان نامه رشته مدیریت

بررسی رویکردهای مختلف تدوین استراتژی

 

 

با تشکر از آقای علی شایسته شجاعی که محتوای پژوهش را در اختیار ما قرار دادن که دیگران نیز استفاده کنند.

 

 

هدف از این پایان نامه بررسی رویکردهای مختلف تدوین استراتژی بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

 

 

رويکردهاي تدوين استراتژي

نگرش هاي گوناگوني در طول زمان در فضاي مديريت استراتژيک به ويژه تدوين استراتژي شکل گرفته است که هريک کانون تمرکزي براي خود برگزيده اند. همچنين دسته بندي هاي مختلفي از نگرش ها و رويکردهاي تدوين استراتژي توسط صاحبنظران مطرح گرديده است که هريک از زاويه خاصي به تقسيم بندي اين رويکردها پرداخته-اند. به عنوان مثال هريسون و جان  هفت رويکرد “تجزيه و تحليل وضعيت”، “جبرگرايي محيطي “، “اصل اعمال قدرت “، “استراتژي از پيش تعيين شده “، “استراتژي در حال تکوين “، “مديريت ذينفعان ” و “ديدگاه مبتني بر منابع” را مطرح مي کنند[3].

 

هاجتس و ورتمن  رويکردهاي “برنامه ريزي يکپارچه شده”، “تحقيق انطباق پذيري”، “شهودگرايي”، “مشخص نمودن عوامل استراتژيک”، “انتخاب حيطه فعاليت مناسب” و “تقليد” را عنوان مي کنند[4]. کوسومانو   پنج نظريه  ” تكاملي “،” انقلابي “، “سازمان صنعتي “، ”  اقتصادي چامبرلين “، “اقتضائي ” و” مبتني بر منابع” را معرفي مي کند[5].

 

در يک تقسيم بندي ديگر، علي احمدي رويکردهاي “فرآيند پايه‌ برنامه‌ريزي استراتژيک “، “برنامه‌ريزي مبتني بر منابع”، “رويکرد مبتني بر ارزش افزوده “، “برنامه ريزي مبتني بر ارزش‌هاي مديريتي “، “برنامه‌ريزي مبتني بر هدف “، “رويکرد مبتني بر سناريو پردازي “، “خود سازمان‌دهي “، “افزون‌گرايي منطقي “، “رويکرد مبتني بر قواعد ساده “، ” قاعده‌شکني و نوآوري”، “رويکرد مذاکرات استراتژيک”  و “رويکرد استفاده از منابع ديگران ” را به عنوان مبناي برنامه ريزي استراتژيک مطرح مي کند[6]. همان طور که گفته شد صاحبنظران مختلف بر اساس معيارهاي متفاوتي به تقسيم بندي رويکردهاي تدوين استراتژي پرداخته اند. برخي تقسيم بندي را بر اساس نحوه و چگونگي انجام فرآيند تدوين استراتژي انجام داده اند.

 

 

 اما  برخي ديگر از صاحبنظران منشأ شکل گيري استراتژي هاي سازمان را ملاک تقسيم بندي قرار داده اند که  بر اين اساس مي‌توان  ديدگاه هاي تأثيرگذار بر شكل گيري استراتژي را در سه دسته كلي طبقه بندي كرد: 

 

الف) نظريات با گرايش محيطي: ديدگاه هايي هستند كه محيط را يا به صورت تكاملي و يا بصورت انقلابي در حال تغيير و تحول در نظر مي گيرند و معتقدند كه سازمان مجبور است براي حفظ حيات خود، با خواسته ها و تحولات محيطي سازگار شود. نظرياتي مانند تكامل، انقلابي، سناريو پردازي، سازمان صنعتي، جبرگرايي و استراتژي اضطراري را مي توان در اين دسته قرار داد.

ب) نظريات با گرايش داخلي (سازماني): براساس  نظريات با گرايش سازماني، با وجود اينكه محيط ممكن است همواره يا بصورت يكباره تغيير نمايد، ولي سازمان موجود بي اختيار و بي فكر نيست كه به هر خواسته محيطي تن در داده و اسير آن شود، بلكه سازمان ها داراي قابليت ها، صلاحيت ها و شايستگي هايي بوده و از برخي حمايت ها برخوردار هستد كه مي-توانند به واسطه آنها و با تفكر لازم، محيط مناسب خود را انتخاب و حتي بر محيط تأثيرگذار باشند . نظريات چامبرلين، اقتضايي، اصل اعمال قدرت، استراتژي محتاطانه، قاعده‌شکني و نوآوري، تجزيه و تحليل افراد ذينفع و ديدگاه مبتني بر منابع را مي توان در اين دسته به حساب آورد.

 

ج) نظريات با گرايش داخلي- خارجي: با ترکيب تئوري هايي كه براي تدوين استراتژي ها، يا به داخل سازمان و يا به خارج آن توجه مي كنند، ديدگاه هايي حاصل شده که در چارچوب آن، اهميت هر دو محيط دروني و بيروني در تدوين استراتژي در نظر گرفته مي شود. رويکردهاي تجزيه و تحليل وضعيت يا به طور خاص تحليل SWOT در اين دسته قرار مي گيرد.

 

 

 

 

فهرست مطالب

1-1    مقدمه    3
1-2    مديريت استراتژيک    5
1-3    رويکردهاي تدوين استراتژي    9
1-3-1    تئوري سازمان صنعتي    12
1-3-2    رويکرد مبتني بر سناريو    12
1-3-3    نگرش جبرگرايي محيطي    13
1-3-4    نگرش اعمال قدرت    13
1-3-5    نظريه اقتصادي چامبرلين    14
1-3-6    نظريه اقتضايي    14
1-3-7    رويکرد تدوين استراتژي مبتني بر ذينفعان    15
1-3-8    تجزيه و تحليل SWOT    16
1-3-9    رويکرد مبتني بر منابع    24
1-4    مزيتهاي رقابتي    35
1-4-1    مزيت رقابتي پايدار    38
1-4-2    چارچوب VRIO    43
1-4-3    تعيين وضعيت رقابتي منابع توسط چارچوب VRIO    46
1-5    جمعبندي    48

 مراجع    

 

 

فهرست جداول
جدول 2-1 : تقسيم بندي منابع از ديدگاه والنتين    24

 

 

فهرست اشکال
شكل 2-1 : ماتريس SWOT     17
شكل2-2  : زنجيره ارزش پورتر      25
شكل 2-3 : چارچوب 7S       25
شكل 2-4 : مدل گرانت به صورت خلاصه شده     26
شكل 2-5 : مدل هانت و مورگان    27
شکل 2-6: چگونگي تعيين وضعيت رقابتي منابع  توسط چارچوب VRIO    35

 

 

 

 • دانلود تحقیق ارزیابی عملکرد با فرمت ورد

  دانلود تحقیق ارزیابی عملکرد با فرمت ورد | تحقیق ارزیابی عملکرد,تحقیق ارزیابی عملکرد docx,تحقیق با موضوع ارزیابی,تحقیق دانش آموزی درباره ارزیابی,تحقیق دانشجویی درباره ارزیابی,تحقیق در مورد ارزیابی,تحقیق درباره ارزیابی,تحقیق کامل ارزیابی,دانلود ارزیابی عملکرد دانلود هدف از این تحقیق بررسی ارزیابی…

 • دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد ارزش شرکت و پیشینه مطالعاتی آن با فرمت word

  دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد ارزش شرکت و پیشینه مطالعاتی آن با فرمت word | ادبیات نظری ارزش شرکت,چارچوب نظری ارزش شرکت,خرید مبانی نظری ارزش شرکت,فصل دوم پایان نامه ارزش,مبانی نظری ارزش شرکت دانلود خرید و دانلود فصل…

 • قوانین دادرسی ناظر بر دعوای ابطال

  قوانین دادرسی ناظر بر دعوای ابطال | آثار قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال,ابطال رأی داوری,پایان نامه دعوای ابطال,تأثیر دعوای ابطال در اجرای رأی داوری,رسیدگی به دعوای ابطال,قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال,قوانین دادرسی ناظر بر دعوای ابطال دانلود دانلود…

 • پاورپوینت آموزش درس 3 فصل اول جمع و تفریق اعداد مخلوط ریاضی ششم ابتدایی

  پاورپوینت آموزش درس 3 فصل اول جمع و تفریق اعداد مخلوط ریاضی ششم ابتدایی | پاورپوینت آموزش جمع و تفریق کسرها,پاورپوینت آموزش ریاضی ششم جمع و تفریق کسرها,پاورپوینت جمع و تفریق اعداد مخلوط کلاس ششم,پاورپوینت جمع و تفریق کسرها با…

 • پرسشنامه رابطه بین ابعاد فرهنگی هافستد و رفتار شهروندی سازمانی

  پرسشنامه رابطه بین ابعاد فرهنگی هافستد و رفتار شهروندی سازمانی | پرسشنامه ابعاد فرهنگی هافستد,پرسشنامه تعهد سازمانی,پرسشنامه رابطه بین ابعاد فرهنگی و رفتار شهروندی,پرسشنامه رفتار شهروندی,پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی,پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان,پرسشنامه سنجش رفتار شهروندی سازمانی دانلود دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته…

 • وارسی حقوقی و جرم شناختی عدم رعایت حجاب و پوشش

  وارسی حقوقی و جرم شناختی عدم رعایت حجاب و پوشش | ارائه راهکارهای پیشگیری از بدحجابی,بدحجابی از نگاه حقوق جزا و جرم شناسی,بررسی جرم شناختی عدم رعایت حجاب و پوشش,بررسی حقوقی عدم رعایت حجاب شرعى,پایان نامه جرم بدحجابی,پایان نامه حجاب…

 • بررسی جامع و کامل نویز در قطعات الکتریکی

  بررسی جامع و کامل نویز در قطعات الکتریکی | اثر نویز در قطعات الکترونیکی,بررسی جامع و کامل نویز در قطعات الکتریکی,دانلود پروژه نویز,دانلود پروژه نویز در قطعات الکتریکی دانلود بررسی جامع و کامل نویز در قطعات الکتریکی      …

 • بررسی عوامل موفقیت و عدم موفقیت فناوری اطلاعات در سازمان

  بررسی عوامل موفقیت و عدم موفقیت فناوری اطلاعات در سازمان | بررسی عوامل موفقیت و عدم موفقیت فناوری اطلاعات در سازمان,سیستم های اطلاعاتی,عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها,عوامل موفقیت و شکست فناوری اطلاعات در سازمانها,فن آوری اطلاعات,مدیریت…

 • فصل ششم پاورپوینت سرویس دهنده های نام و اصول مدیریت شبکه

  فصل ششم پاورپوینت سرویس دهنده های نام و اصول مدیریت شبکه | پاورپوینت اصول مدیریت شبکه,پاورپوینت سرویس دهنده های نام دانلود دانلود فصل ششم پاورپوینت سرویس دهنده های نام و اصول مدیریت شبکه جهت رشته کامپیوتر در قالب 14 اسلاید…

 • پاورپوینت آموزش درس 5 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

  پاورپوینت آموزش درس 5 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی | پاورپوینت آموزش مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی,پاورپوینت خلاصه درس 5 تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی,پاورپوینت درس پنجم مطالعات پنجم,پاورپوینت کتاب اجتماعی پنجم دبستان دانلود دانلود پاورپوینت آموزش درس 5 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی…

 • پیشینه سفالگری در ایران

  پیشینه سفالگری در ایران | پیدایش سفال در ایران,دانلود تحقیق تاریخچه سفالگری در ایران,دانلود تحقیق سفال شوش,دانلود تحقیق سفالگری در ایران,سفال شوش,سفالگری در ایران,سفالینه های منقوش,نمادهای خدایان روی سفالینه ها دانلود دانلود تحقیق رشته هنر پیشینه سفالگری در ایران  …

 • پاورپوینت درس آزمایشگاه بیوشیمی و کاربرد اسپکتروفتومتر

  پاورپوینت درس آزمایشگاه بیوشیمی و کاربرد اسپکتروفتومتر | پاورپوینت آزمایشگاه بیوشیمی,پاورپوینت درباره آزمایشگاه بیوشیمی,دانلود پاورپوینت آزمایشگاه بیوشیمی دانلود دانلود پاورپوینت آزمایشگاه بیوشیمی و کاربرد اسپکتروفتومتر جهت رشته علوم آزمایشگاهی در قالب 119 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل…

 • پاورپوینت درمان های شناختی آلبرت آليس

  پاورپوینت درمان های شناختی آلبرت آليس | پاورپوینت انواع درمان های شناختی,پاورپوینت درمان با رویکرد آلبرت آليس,پاورپوینت درمان شناختی چیست,پاورپوینت درمان های آلبرت آليس,پاورپوینت درمان های شناختی دانلود دانلود پاورپوینت درمان های شناختی آلبرت آليس جهت رشته ی روان شناسی…

 • پاورپوینت زیست شناسی سلولی و مولکولی

  پاورپوینت زیست شناسی سلولی و مولکولی | آلورون,آنزیم های میتوکندری,پاورپوینت زیست شناسی سلولی و مولکولی,تاریخچه میتوکندری,تحقیق زیست شناسی سلولی و مولکولی,راه های به دام انداختن مواد در واکوئول,راه های تولید انرژی و ATP,زیست شناسی سلولی و مولکولی,سیستم انتقال در تونوپلاست,مقاله…

 • قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مجازات بازدارنده

  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مجازات بازدارنده | تعزیر در قانون مجازات اسلامی,تعزیرات در قانون مجازات,تعزیرات در قانون مجازات جدید 1392,تعزیرات شرعی ,تعزیرات و مجازات های بازدارنده,تفاوت مجازات های تعزیری و بازدارنده,قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده 92,قانون جدید تعزیرات…

 • دانلود تحقیق فضا های ورزشی با فرمت ورد

  دانلود تحقیق فضا های ورزشی با فرمت ورد | تحقیق با موضوع ورزش,تحقیق دانش آموزی درباره ورزش,تحقیق دانشجویی درباره ورزش,تحقیق در مورد ورزش,تحقیق درباره فضا,تحقیق فضا docx,تحقیق فضا ی ورزشی,تحقیق کامل فضا,دانلود فضا ورزشی دانلود هدف از این تحقیق بررسی…

 • دانلود تحقیق اهمیت سرمایه در گردش و مفاهیم اساسی آن با فرمت ورد

  دانلود تحقیق اهمیت سرمایه در گردش و مفاهیم اساسی آن با فرمت ورد | تحقیق دانش آموزی درباره سرمایه,تحقیق دانشجویی درباره سرمایه,تحقیق درباره سرمایه,تحقیق درمورد سرمایه چیست,تحقیق سرمایه doc,تحقیق سرمایه با فرمت ورد,تحقیق کامل سرمایه در گردش,دانلود تحقیق سرمایه دانلود…

 • نقد تخیلی نقاشی معاصر ایران با تاکید بر ماهیت طبیعت در آثار نقاشان

  نقد تخیلی نقاشی معاصر ایران با تاکید بر ماهیت طبیعت در آثار نقاشان | دانلود پایان نامه رشته نقاشی,دانلود پایان نامه نقاشی,مفهوم طبیعت در آثار نقاشی,نقاشان معاصر ایران,نقاشی معاصر ایران,نقد تخیلی,نقد تخیلی نقاشی معاصر ایران,نقد تخیلی نقاشی معاصر ایران با…

 • دانلود چارچوب و مبانی نظری مهریه و مبانی مرتبط با آن با فرمت word

  دانلود چارچوب و مبانی نظری مهریه و مبانی مرتبط با آن با فرمت word | ادبیات نظری مهریه,چارچوب نظری مهریه,خرید مبانی نظری مهریه,فصل دوم پایان نامه مهریه,مبانی نظری مهریه دانلود خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مهریه و مبانی…

 • دانلود چارچوب و مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی و اجتماعی با فرمت word

  دانلود چارچوب و مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی و اجتماعی با فرمت word | ادبیات نظری سیستم اطلاعات,چارچوب نظری سیستم اطلاعات,خرید مبانی نظری سیستم اطلاعات,فصل دوم پایان نامه سیستم اطلاعات,مبانی نظری سیستم اطلاعات دانلود خرید و دانلود فصل دوم پایان…

 • دانلود پاورپوینت کتاب ریاضیات پایه از لیدا فرخو

  دانلود پاورپوینت کتاب ریاضیات پایه از لیدا فرخو | پاورپوینت ریاضیات پایه 1 پیام نور,پاورپوینت ریاضیات پایه و مقدمات آمار,پاورپوینت کتاب ریاضیات پایه از لیدا فرخو,پاورپوینت کتاب ریاضیات پایه پیام نور دانلود دانلود پاورپوینت کتاب ریاضیات پایه از لیدا فرخو…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش شادمانی

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش شادمانی | ادبیات نظری شادمانی,پیشینه پژوهش شادمانی,پیشینه تحقیق شادکامی,پیشینه تحقیق شادمانی,پیشینه خارجی شادمانی,پیشینه داخلی شادمانی,پیشینه نظری شادمانی,چارچوب نظری شادمانی,فصل دوم پایان نامه شادکامی,فصل دوم پایان نامه شادمانی,مبانی نظری شادکامی,مبانی نظری شادمانی دانلود شادمانی نوعی ارزشیابی…

 • دانلود چارچوب و مبانی نظری خلاقیت و تعاریف آن با فرمت word

  دانلود چارچوب و مبانی نظری خلاقیت و تعاریف آن با فرمت word | ادبیات نظری خلاقیت,چارچوب نظری خلاقیت,خرید مبانی نظری خلاقیت,فصل دوم پایان نامه خلاقیت,مبانی نظری خلاقیت دانلود خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه خلاقیت و تعاریف آن با…

 • پاورپوینت آموزش تدریس علوم تجربی اول دبستان فصل 4 دنیای جانوران

  پاورپوینت آموزش تدریس علوم تجربی اول دبستان فصل 4 دنیای جانوران | پاورپوینت تدریس درس دنیای جانوران علوم اول,پاورپوینت دنیای جانوران علوم اول,پاورپوینت دنیای جانوران کلاس اول,پاورپوینت علوم اول درس دنیای جانوران,پاورپوینت فصل 4 علوم اول دبستان,پاورپوینت فصل 4 علوم…

 • دانلود پاورپوینت ستون تراژان ستون یادبود رم

  دانلود پاورپوینت ستون تراژان ستون یادبود رم | پاورپوینت رم,پاورپوینت ستون تراژان,پاورپوینت ستون تراژان رم,پاورپوینت ستون یادبود رم دانلود دانلود پاورپوینت ستون تراژان ستون یادبود رم در قالب 33 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع با قابلیت…

 • پاورپوینت بررسی خطاناپذیری پوکایوکه

  پاورپوینت بررسی خطاناپذیری پوکایوکه | پاورپوینت خطاناپذیری,پاورپوینت درباره خطاناپذیری,دانلود پاورپوینت خطاناپذیری دانلود دانلود پاورپوینت بررسی خطاناپذیری پوکایوکه جهت رشته مدیریت در قالب 47 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش      …

 • پاورپوینت پروژه شاد زیستن

  پاورپوینت پروژه شاد زیستن | پاورپوینت آموزش شاد زیستن,پاورپوینت پروژه شاد زیستن,پاورپوینت شاد زیستن,دانلود پاورپوینت چگونه شاد زیستن دانلود دانلود پاورپوینت شاد زیستن جهت رشته جامعه شناسی در قالب 18 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و…

 • پاورپوینت رویکرد موضوعی و دیسیپلینی

  پاورپوینت رویکرد موضوعی و دیسیپلینی | پاورپوینت رویکرد موضوعی و دیسیپلینی دانلود پاورپوینت رویکرد موضوعی و دیسیپلینی به تعداد 32 اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان ارشد رشته تکنولوژی آموزشی     رویکرد موضوعی قدمت ویژگیهای مشترک مدافعان…

 • دانلود تحقیق برند و ارزش ویژه برند با فرمت ورد

  دانلود تحقیق برند و ارزش ویژه برند با فرمت ورد | تحقیق ارزش ویژه برند,تحقیق ارزش ویژه برند docx,تحقیق با موضوع برند,تحقیق دانش آموزی درباره برند,تحقیق دانشجویی درباره برند,تحقیق در مورد برند,تحقیق درباره برند,تحقیق کامل برند,دانلود ارزش ویژه برند دانلود…

 • پاورپوینت مراحل توسعه مدیریت

  پاورپوینت مراحل توسعه مدیریت | پاورپوینت مراحل توسعه مدیریت استراتژیک,پاورپوینت مراحل توسعه مدیریت و انواع آن,دانلود پاورپوینت مراحل توسعه مدیریت دانلود دانلود پاورپوینت مراحل نوسعه مدیریت جهت رشته مدیریت در قالب  43 اسلاید و با فرمت pptxقابل اصلاح و ویرایش…

 • پاورپوینت تست نئو در روان شناسی

  پاورپوینت تست نئو در روان شناسی | پاورپوینت آزمون نئو,پاورپوینت تست نئو چیست,پاورپوینت درباره تست نئو,پاورپوینت درمورد تست نئو دانلود دانلود پاورپوینت تست نئو  در روان شناسی جهت رشته ی روان شناسی در قالب 11 اسلاید و با فرمت pptx به…

 • پاورپوینت آشنایی با پدیده گرمایش زمین

  پاورپوینت آشنایی با پدیده گرمایش زمین | پاورپوینت گرم شدن زمین,دانلود پاورپوینت گرمایش زمین دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با پدیده گرمایش زمین جهت رشته جغرافیا در قالب 34 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با…

 • پاورپوینت مهارت های ارتباط موثر

  پاورپوینت مهارت های ارتباط موثر | پاورپوینت مهارت ارتباط موثر,پاورپوینت مهارت های ارتباط بین فرردی,پاورپوینت مهارت های ارتباط در جامعه,پاورپوینت مهارت های ارتباطی دانلود دانلود پاورپوینت مهارت های ارتباط موثر جهت رشته ی روان شناسی در قالب 19 اسلاید و…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نظریه ها و سبکهای فرزندپروری

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نظریه ها و سبکهای فرزندپروری | ادبیات نظری سبکهای فرزندپروری,ادبیات و مبانی نظری سبکهای فرزندپروری,پیشینه تحقیق سبکهای فرزندپروری,دانلود مبانی نظری سبکهای فرزندپروری,فصل دوم پایان نامه سبکهای فرزندپروری,مبانی نظری سبکهای فرزندپروری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبکهای…

 • پاورپوینت الگوی آزادی اقتصادی انسان‌ محور بر اساس مبانی اسلامی

  پاورپوینت الگوی آزادی اقتصادی انسان‌ محور بر اساس مبانی اسلامی | پاورپوینت الگوی آزادی اقتصادی انسان‌ محور بر اساس مبانی اسلامی,پاورپوینت در اقتصاد اسلامی به چه چیزی فیی گفته می شود,پاورپوینت دیدگاه اسلام در مسائل اقتصادی,دانلود پاورپوینت الگوی آزادی اقتصادی…