پروپوزال ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک کشاورزی با DEA

پروپوزال ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک کشاورزی با DEA | ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها,ارزیابی عملکرد بانک با تحلیل پوششی داده ها,ارزیابی عملکرد در بانک,پروپوزال ارزیابی عملکرد,پروپوزال ارزیابی عملکرد با DEA,پروپوزال ارزیابی عملکرد بانک با DEA,شاخص های ارزیابی عملکرد بانکها,شاخص های ارزیابی عملکرد شعب بانک

دانلود

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک کشاورزی با DEA

 

 

 

هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک کشاورزی با تحلیل پوششی داده ها DEA بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد.

 

 

چکیده
ارزیابی عملکرد یک واحد تصمیم گیرنده در تقابل با واحدهای تصمیم گیرنده دیگر، فرآیندی رقابتی است که این ارزیابی توسط مدل های تحلیل پوششی داده ها به طور دقیق و منظم و با پیشنهاد راهکارهای بهبود در کارایی، ارائه می شود. پس از تعیین عملیاتی ورودی ها و خروجی های تحقیق، با استفاده از روش برنامه ریزی خطی ناپارامتریک (DEA)، کارایی فنی 32 شعبه از شعبات بانک کشاورزی استان گیلان، با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و در حالت ورودی محور بررسی شده است. تحلیل پوششی داده ها (DEA)  یک تکنیک غیرپارامتری برای اندازه گیری کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده (DMU)  است که در آن امکان استفاده از چندین ورودی و چندین خروجی وجود دارد.

 

 

در مدل DEA با تشکیل مدل های برنامه ریزی خطی مناسب، کارایی هریک از واحدهای تصمیم گیرنده محاسبه می شود. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل بازدهی ثابت (CCR)، تعداد 9 شعبه (رشت، کلاچای، پره سر، سنگر، چابکسر، منجیل، خشک بیجار، صومعه سرا و رستم آباد) از 32 شعبه مورد بررسی از بین شعبات بانک کشاورزی استان گیلان، کارا (کارایی برابر یک) بوده اند. اما زمانی که بازدهی متغیر باشد، علاوه بر شعبه های کارا در بازدهی ثابت، شعبه های تالش، فومن، رضوانشهر، لشت نشاء، زیبا کنار، مدیریت گیلان، لوشان و واجارگاه، نیز کارا می باشند و سایر شعبه ها در هر دو حالت بازدهی ثابت و بازدهی متغیر، غیر کارا می باشند. میانگین کارایی شعبه ها ی ناکارا برابر با 0.889  می باشد و این بدین معناست که شعبه های ناکارا به طور میانگین می توانند با 89  درصد از منابع خود، همان سطح جاری محصولات را داشته باشند.

 

 

کلمات کلیدی:

ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده ها، کارایی

 

 

مقدمه
عصر کنونی که محققان آن را فرامدرن نامیده اند، دارای ویژگی تغییر مداوم و پیچیدگی ساختارهاست. در چنین شرایطی، تنها مدیرانی می توانند با موفقیت عمل نمایند که اطلاعات مناسب و به روز و جامعی را از نحوه عملکرد سازمان خود داشته و تصمیمات درست و به موقعی را برای بهبود مداوم آن، متناسب با تغییرات موجود اتخاذ نمایند (صارمی و ملایی، 1382، 31). با گسترده تر شدن سازمان ها و افزایش دامنه نظارتی مدیران، ارزیابی و کنترل واحدهای سازمانی به ضرورتی برای مدیران تبدیل می شود (صالحی صادقیانی و همکاران، 1387، 75) که این امر، بدون ارزیابی کارایی شعب تحت نظارتشان امکان پذیر نیست. علاوه بر این، مدیریت بانک ها همواره با توجه به شرایط اقتصادی حال و آینده، مجبور به اصلاح و بهبود خدمات بانکی، ارزیابی، بودجه بندی، نوآوری در ارائه خدمات، رقابت با سایر بانک ها و در نهایت، افزایش کارایی در میان واحدهای تحت سرپرستی خود می باشند.  به این منظور لازم است از کارایی شعب خود اطلاع داشته باشند و علل کارایی و ناکارایی آنها را بررسی کنند و با برنامه ریزی مناسب به اصلاح و هدایت واحدهای ناکارا بپردازند. بدیهی است که با انجام این کار، می توان انتظار داشت که زیان های ناشی از عدم کارایی به حداقل ممکن برسد و در مجموع سیستم بانکی کشور کاراتر شود ( احمدپور، 1385، 2).  

 

 

بیان مساله
در دهه های اخیر، رشد روز افزون جمعیت از یک سو و کمیابی منابع اولیه و نیز هزینه های بالای فن آوری های نوین از سوی دیگر، باعث شده است تا راهکارهای استفاده بهتر از منابع موجود، مورد توجه واحدهای اقتصادی قرار گیرد. بر این اساس، شناخت مفهوم کارایی و اندازه گیری میزان آن در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی امری ضروری به نظر می رسد. مسلما بدون در دست داشتن الگویی برای ارزیابی فعالیت های صورت گرفته، بسیاری از منابع موجود هدر رفته و رسیدن به اهداف و برنامه های سازمانی نیز با مشکل جدی مواجه خواهد شد.بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشور ایفا می نمایند. در حال حاضر با توجه به تعداد قابل توجه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در کشور، همچنین با توجه به روند خصوصی سازی بانک های دولتی و نیز تبدیل تعاونی های اعتبار و موسسات مالی اعتباری به بانک، ارزیابی عملکرد آنها اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. از این رو، دستیابی به مدیریت کارآمد نهاده های تولید در راستای تامین نیازهای رو به تزاید و بهره مندی از نگرش سیستمی و نیز در اختیار داشتن ابزارها و امکانات مناسب برای سنجش عملکرد واحدهای مختلف، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

 

 

    ایران کشوری در حال توسعه است و به همین دلیل مهمترین مساله آن کمبود تولید و رشد اقتصادی اندک است. یکی از ریشه ها و دلایل عمده چنین وضعیتی پایین بودن سطح کارایی فنی در تولید و عدم استفاده از عوامل تولید به خصوص در بخش صنعت است. دستیابی به تولید بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر، بدون افزایش امکانات فیزیکی و مصرف نهاده ها، جز از طریق افزایش کارایی امکان پذیر نیست. علاوه بر آن شناخت منابع و امکانات، لازمه برنامه ریزی است. امروزه بسیاری از کشورها به منظور تقویت زیربناهای اقتصادی، رهایی از وابستگی، رفع عدم تعادل های منطقه ای و در نهایت رسیدن به توسعه پایدار، بسیج منابع و به خصوص تخصیص ها و تصمیم سازی های مدیریتی، نیازمند شناسایی امکانات و منابع خویش هستند (امامی و همکاران، 1388، 163).

 

 

 

   در میان صنایع مختلف، صنعت بانک داری به ویژه در دوران اخیر از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ چرا که انجام هر فعالیت اقتصادی مستلزم وجود نهاده هایی است و بدون شک یکی از مهمترین آنها، نهاده سرمایه است که تامین آن برای ایجاد و بقای فعالیت های اقتصادی نیازمند وجود شبکه بانکی کارآمد است.    افزایش رقابت در صنعت بانکداری و حضور بخش خصوصی در این عرصه، مدیران بانک را به انتخاب مقیاس مناسبی برای انجام خدمات بانکی واداشته است؛ به طوری که آنها همواره به ارزیابی عملکرد سیستم بانکی خود پرداخته و راهکارهای لازم را برای ارتقای آن اتخاذ نموده اند. روش ارزیابی بانک ها و شعب بانکی در طول زمان دچار تغییر و تحولات زیادی شده است. در روش های سنتی ارزابی عملکرد نظام بانکی، معمولا از شاخص های مالی استفاده می شود.

 

این شیوه ارزیابی عملکرد  که هم اکنون نیز در سطح بانک ها رایج است، دارای نقاط ضعفی است که عبارتند از:
 
الف) درجه بندی و ارزیابی کارایی شعب، صرفه نظر از شیوه اجرا، صرفا بر پایه ستانده های شعب انجام می پذیرد و منابع مورد استفاده شعبه مانند کارکنان، ساختمان و دارایی های دیگر تاثیری در درجه آن نخواهد داشت. این رویه، نوعی چشم پوشی از هزینه های شعبه محسوب می شود که در نتیجه آن، اتلاف منابع از نظر دور می ماند و در خصوص تشخیص ناکارایی ها و شیوه تخصیص منابع، کمک چندانی به مدیران و کارشناسان نمی کند.

 

ب) شیوه های مرسوم و رایج درجه بندی و ارزیابی کارایی، در بیشتر موارد تجربی است و از چارچوب علمی برخوردار نمی باشد. در روش های معمول، برای به دست آوردن امتیاز شعب برای هریک ار فعالیت های متنوع بانکی، شاخص هایی تعریف و با در نظر گرفتن ضرایبی، ترکیب می شود. ضرایب پارامترها، عموما با توجه به سودآوری یا نقش مدیران شعب در افزایش آنها تعیین می شود. این ضرایب شیوه ترکیب شاخص ها و نحوه تجزیه و تحلیل آنها، همه قابل بحث اند و هیچ یک خالی از اشکال نیست. 

ج: بر اساس درجه بندی بر مبنای مقایسه دستاوردهای حاصل از فعالیت های بانکی در شعبه با توجه به متنوع بودن فعالیت های اقتصادی شعب و عدم امکان مقایسه چند نوع ستانده به طور همزمان با استفاده از روش های فعلی ناممکن و یا بسیار دشوار است. از این رو استفاده از مدلی که بتواند به منظور درجه بندی شعب ستانده های یک سیستم را به طور همزمان در نظر گرفته و ترکیب نماید، امری اجتناب ناپذیر است(قاسمی و همکار، 1388، 30). 

 

 

 

   گفتن واژه های کیفی از قبیل ” عالی، خیلی خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف” بدون وجود اعداد کمی، جایگاهی در مدیریت نوین ندارد. کمی نمودن فاکتورهای کیفی، بخصوص در مورد کارایی، در جوامع و واحدهای اقتصادی از جمله بانک ها، نیاز به استفاده از روش های علمی و نو در برآورد کارایی را الزامی می سازد ( احمدپور، 1385، 3). یکی از روش های جدید در بررسی کارایی بانک ها، “تحلیل پوششی داده ها” است. استفاده از روش  DEA  از سال 1978 آغاز شده ولی آنچنان گسترش یافته که تا سال 1999 بیش از 400 مقاله، کتاب و رساله دکتری با کمک آن تدوین شده و این رقم، در سال 2005 به بیش از 2200 عنوان رسیده ( دادگر و نیک نعمت، 1386، 13).

 

 

تحلیل پوششی داده ها، یکی از روش های معتبر در اندازه گیری کارایی نسبی موسسات مشابه، بر اساس ورودی ها و خروجی هاست. مدل های DEA، میزان توانایی هر واحد تصمیم گیرنده (DMU) در تبدیل ورودی ها به خروجی ها را ارزیابی می کند که این میزان توانایی، ” کارایی” نامیده می شود. به عبارت دقیق تر، در این گونه مدل ها با توجه به جایگاه واحدهای مورد بررسی، ابتدا مجموعه امکان تولید را مشخص می سازد. این مرز نشان دهنده جایگاه بهترین تبدیل ورودی ها به خروجی هاست. این مرز را مرز ” کارا” گویند. سپس ارزیابی واحدها بر اساس فاصله آنها از این مرز، انجام می شود و راهکارهای بهبود کارایی، بر مبنای نزدیک شدن به مرز انجام می گیرد. در تحلیل پوششی داده ها، به دلیل عدم استفاده از تابع تولید، هیچگونه پیش داوری از قبل بر روی موسسات مورد بررسی اعمال نمی شود و لذا مدل های DEA، به سبب استفاده از فرضیات کمتر در روند ارزیابی موسسات، جایگاه خاصی نسبت به مدل های مشابه پیدا کرده اند(علیرضایی و همکاران، 1387، 265). 

 

 

   چون همه شعبات یک بانک کارآ نیستند و دانستن این مطلب که کدام شعبه کارآ و کدام شعبه ناکارآ بوده و عامل ناکارآیی را مشخص نموده ، محقق برآن شد تا به تحقیق حاضر اقدام نماید.  جه انجام این تحقیق ما با استفاده تکنیک تحلیل پوششی داده ها و با کمک 4 نهاده یا ورودی شامل هزینه های اداری ، هزینه پرسنلی،تعدادپرسنل و سابقه کار پرسنل و همچنین 3 ستاده یا خروجی شامل میزان تسهیلات،میزان میزان سپرده و ارائه خدمات کارآیی شعبات بانک کشاورزی استان گیلان را مورد ارزیابی قرار دهیم.بنابراین با توجه به مطالب فوق، مساله اصلی تحقیق این است که، عملکرد شعب بانک کشاورزی گیلان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه است؟   همچنین این پژوهش در نظر دارد کارایی فنی و مدیریتی شعب را با توجه به میزان نهاده های در اختیار هر شعبه و ستانده های حاصل، اندازه گیری و از این طریق شعب را بر مبنای کارایی شان، رتبه بندی نماید. 

 

 

 

 

فهرست مطالب
چکیده    4
فصل اول: کلیات تحقیق    10
1-1مقدمه    10
1-2 بیان مساله    11
1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن    14
1-4 چهارچوب نظری پژوهش    15
1-5 اهداف تحقیق    16
1-6 سوالات (فرضیه های) تحقیق    17
1-7  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق    17
1-7-1) ارزیابی عملکرد    17
1-8 قلمرو تحقیق    17
1-8-1قلمرو موضوعی    17
1-8-2 قلمرو مکانی    18
1-8-3 قلمرو  زمانی    18
3-2   نوع تحقیق    67
3-3جامعه تحقیق    68
3-4  نمونه تحقیق    68
3-5 روش جمع آوری اطلاعات    68
3-6 ابزار گردآوری اطلاعات    69
3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    70
3-8 فرایند تحقیق    70
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها    71
3-9-1مدل های پایه ای تحلیل پوشی داده ها    72
مدل CCR    72
مدل BCC    73

منابع    

 • مدلهای ارزش ویژه برند و متغیرهای تاثیر گذار بر بسط برند

  مدلهای ارزش ویژه برند و متغیرهای تاثیر گذار بر بسط برند | ارزش ویژه برند,ارزش ویژه برند در شرکت,بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی از بسط برند,پایان نامه ارزش ویژه برند,پایان نامه بسط برند,رابطه ارزش ویژه برند با تعمیم…

 • مقایسه مولفه های سازمان یادگیرنده در مدارس راهنمایی دخترانه

  مقایسه مولفه های سازمان یادگیرنده در مدارس راهنمایی دخترانه | دانلود مقاله مقایسه مولفه های سازمان یادگیرنده در مدارس,سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش,سازمان یادگیرنده در مدارس,مدرسه به مثابه سازمان یادگیرنده,مقایسه مؤلفه های سازمان یادگیرنده در مدارس,مقایسه مولفه های سازمان…

 • دانلود چارچوب و مبانی نظری شخصیت و شاخص های آن با فرمت word

  دانلود چارچوب و مبانی نظری شخصیت و شاخص های آن با فرمت word | ادبیات نظری شخصیت,چارچوب نظری شخصیت,خرید مبانی نظری شخصیت,فصل دوم پایان نامه شخصیت,مبانی نظری شخصیت دانلود خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شخصیت و شاخص های…

 • خلاصه کامل کتاب بازارشناسی و مسائل بازاریابی

  خلاصه کامل کتاب بازارشناسی و مسائل بازاریابی | تالیف فیلیپ کاتلر,ترجمه بهمن فروزنده,کتاب بازارشناسی و مسائل بازاریابی دانلود خلاصه کامل کتاب بازارشناسی و مسائل بازاریابی تالیف فیلیپ کاتلر و ترجمه بهمن فروزنده به تعداد 111 صفحه pdf عنایت فرمایید این…

 • پاورپوینت پیوند عروق خونی

  پاورپوینت پیوند عروق خونی | پاورپوینت پیوند زدن عروق خونی,پاورپوینت پیوند عروق,پاورپوینت جراحی پیوند عروق خونی,پاورپوینت راه های پیوند عروق,پاورپوینت عمل پیوند عروق خونی دانلود دانلود پاورپوینت پیوند عروق خونی جهت رشته ی پزشکی در قالب 17 اسلاید و با…

 • پاورپوینت بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و علایم روانپزشکی

  پاورپوینت بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و علایم روانپزشکی | پاورپوینت اعتیاد به اینترنت,پاورپوینت اعتیاد به اینترنت در نوجوانان,پاورپوینت اعتیاد به اینترنت و افسردگی,پاورپوینت در مورد اعتیاد به اینترنت,دانلود پاورپوینت اعتیاد به اینترنت,دانلود پاورپوینت اعتیاد به اینترنت در نوجوانان…

 • پاورپوینت اقلیم و معماری

  پاورپوینت اقلیم و معماری | پاورپوینت اثر اقلیم بر معماری,پاورپوینت اقلیم در ایران و معماری,پاورپوینت اقلیم شناسی و معماری,پاورپوینت تاثیر اقلیم بر معماری دانلود دانلود پاورپوینت اقلیم و معماری جهت رشته ی معماری و اقلیم شناسی در قالب 52 اسلاید…

 • شناسایی رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران بیمه ایران

  شناسایی رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران بیمه ایران | ارزیابی عملکرد,رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران,شناسایی رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران بیمه ایران,عملکرد مدیران,عملکرد مدیران بیمه ایران,کیفیت زندگی کاری,مدیران بیمه ایران دانلود دانلود پایان نامه…

 • دانلود چارچوب و مبانی نظری رفتار رانندگی با فرمت word

  دانلود چارچوب و مبانی نظری رفتار رانندگی با فرمت word | ادبیات نظری رانندگی,چارچوب نظری رانندگی,خرید مبانی نظری رانندگی,فصل دوم پایان نامه رانندگی,مبانی نظری رانندگی دانلود خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه رفتار رانندگی با فرمت docx در قالب…

 • پاورپوینت بازاریابی عصبی و حسی

  پاورپوینت بازاریابی عصبی و حسی | بازاریابی عصبی و حسی,پاورپوینت بازاریابی عصبی و حسی,تاریخچه نورومارکتینگ,تبلیغات بازاریابی,تحقیق بازاریابی عصبی و حسی,ترفندهای بازاریابی عصبی,تعریف بازاریابی حسی,تعریف بازاریابی عصبی,چرا بازاریابی عصبی,راهکارهای بازاریابی عصبی برای فروش حضوری,قوانین بازاریابی حسی دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • دانلود پاورپوینت قانون مالیات های مستقیم

  دانلود پاورپوینت قانون مالیات های مستقیم | پاورپوینت آشنایی با قوانین مالیات های مستقیم,پاورپوینت در مورد انواع مالیات مستقیم,پاورپوینت در مورد مالیات های مستقیم دانلود دانلود پاورپوینت قانون مالیات های مستقیم جهت رشته اقتصاد در 92 اسلاید و با فرمت…

 • دانلود تحقیق یادگیری خودتنظیمی و پژوهش های انجام شده درباره آن با فرمت ورد

  دانلود تحقیق یادگیری خودتنظیمی و پژوهش های انجام شده درباره آن با فرمت ورد | تحقیق خودتنظیمی doc,تحقیق خودتنظیمی با فرمت ورد,تحقیق دانش آموزی درباره یادگیری,تحقیق دانشجویی درباره یادگیری,تحقیق درباره خودتنظیمی,تحقیق درمورد خودتنظیمی چیست,تحقیق کامل خودتنظیمی,دانلود تحقیق خودتنظیمی دانلود هدف…

 • دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی با فرمت word

  دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی با فرمت word | ادبیات نظری عدم تقارن اطلاعات,چارچوب نظری تقارن اطلاعات,خرید مبانی نظری تقارن اطلاعات,فصل دوم پایان نامه تقارن اطلاعات,مبانی نظری عدم تقارن اطلاعات دانلود خرید…

 • نقش سازمان‌های غیر دولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی در حقوق ایران

  نقش سازمان‌های غیر دولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی در حقوق ایران | ارتقاء هنجارهای زیست محیطی,حمایت هنجارهای زیست محیطی در حقوق ایران,دانلود پایان نامه ارشد حقوق محیط زیست,نقش سازمانهای غیر دولتی در حمایت هنجارهای زیست محیطی,نقش سازمانهای…

 • پاورپوینت آمادگی برای زايمان و فوايد كلاسهای آمادگی

  پاورپوینت آمادگی برای زايمان و فوايد كلاسهای آمادگی | پاورپوینت آمادگی برای زايمان,پاورپوینت آمادگی برای زایمان طبیعی در ماه نهم,پاورپوینت کلاس های آمادگی زایمان طبیعی,پاورپوینت ورزشهای آمادگی برای زایمان طبیعی دانلود دانلود پاورپوینت آمادگی برای زايمان و فوايد كلاسهای آمادگی جهت…

 • دانلود تحقیق مزیت رقابتی و منشا آن با فرمت ورد

  دانلود تحقیق مزیت رقابتی و منشا آن با فرمت ورد | تحقیق با موضوع مزیت رقابتی,تحقیق دانش آموزی درباره مزیت رقابتی,تحقیق دانشجویی درباره مزیت رقابتی,تحقیق در مورد مزیت رقابتی,تحقیق درباره مزیت رقابتی,تحقیق کامل مزیت رقابتی,تحقیق مزیت رقابتی,تحقیق مزیت رقابتی docx,دانلود…

 • مبانی نظری تلقیح مصنوعی

  مبانی نظری تلقیح مصنوعی | ادبیات نظری تلقیح مصنوعی,ادبیات و مبانی نظری تلقیح مصنوعی,پیشینه تحقیق تلقیح مصنوعی,دانلود مبانی نظری تلقیح مصنوعی,فصل دوم پایان نامه تلقیح مصنوعی,مبانی نظری تلقیح مصنوعی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق تلقیح مصنوعی دانلود دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته حقوق…

 • پاورپوینت کتاب و درس مهندسی نرم افزار 1

  پاورپوینت کتاب و درس مهندسی نرم افزار 1 | پاورپوینت کتاب مهندسی نرم افزار 1,پاورپوینت کتاب مهندسی نرم افزار پیشرفته,پاورپوینت مهندسی نرم افزار کتاب,دانلود پاورپوینت کتاب مهندسی نرم افزار دانلود دانلود پاورپوینت کتاب و درس مهندسی نرم افزار 1 جهت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش تحصیلی 63 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش تحصیلی 63 صفحه | ادبیات نظری انگیزش تحصیلی,پیشینه پژوهش انگیزش تحصیلی,پیشینه تحقیق انگیزش تحصیلی,پیشینه خارجی انگیزش تحصیلی,پیشینه داخلی انگیزش تحصیلی,پیشینه نظری انگیزش تحصیلی,چارچوب نظری انگیزش تحصیلی,فصل دوم پایان نامه انگیزش تحصیلی,مبانی نظری انگیزش تحصیلی…

 • دانلود پاورپوینت پروژه چیست؟

  دانلود پاورپوینت پروژه چیست؟ | پاورپوینت مدیریت پروژه,پاورپوینت مدیریت درست پروژه,پاورپوینت مدیریت مشارکتی,پاورپوینت مفاهیم پروژه دانلود دانلود پاورپوینت پروژه چیست؟ در قالب 33 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش     -پروژه ، یک…

 • دانلود چارچوب و مبانی نظری نظریه های جامعه شناسانه در رابطه با اخلاق و نظام اخلاقی با فرمت word

  دانلود چارچوب و مبانی نظری نظریه های جامعه شناسانه در رابطه با اخلاق و نظام اخلاقی با فرمت word | ادبیات نظری اخلاق,چارچوب نظری اخلاق,خرید مبانی نظری اخلاق,فصل دوم پایان نامه اخلاق,مبانی نظری اخلاق دانلود خرید و دانلود فصل دوم…

 • پاورپوینت آزمون چهار گزینه ای MCQ

  پاورپوینت آزمون چهار گزینه ای MCQ | پاورپوینت Mcq مخفف چیست,پاورپوینت آزمون چهار گزینه ای MCQ,پاورپوینت سوالات چهار گزینه ای اطلاعات عمومی,دانلود پاورپوینت آزمون چهار گزینه ای MCQ دانلود دانلود پاورپوینت آزمون چهار گزینه ای MCQ جهت رشته مدیریت در قالب…

 • اصول انسان شناختی حج از دیدگاه قرآن و روایات

  اصول انسان شناختی حج از دیدگاه قرآن و روایات | اصول انسان شناختی حج,اصول انسان شناختی حج از دیدگاه روایات,اصول انسان شناختی حج از دیدگاه قرآن,برنامه ی تربیتی حج,پایان نامه حج,حج از منظر قرآن و روایات دانلود دانلود تحقیق رشته…

 • فصل دوم پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی

  فصل دوم پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی | پایان نامه احساس تنهایی,پایان نامه تاب آوری,فصل دوم پایان نامه احساس تنهایی,فصل دوم پایان نامه تاب آوری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس تنهایی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاب آوری دانلود…

 • پاورپوینت کتاب شیمی آلی 3 از دکتر لاری

  پاورپوینت کتاب شیمی آلی 3 از دکتر لاری | پاورپوینت شیمی آلی 3 پیام نور,پاورپوینت شیمی آلی 3 مک موری,پاورپوینت شیمی آلی 3 موریسون,پاورپوینت کتاب شیمی آلی 3 دکتر لاری دانلود دانلود پاورپوینت کتاب شیمی آلی 3 از دکتر لاری…

 • بررسی عارضه نهان بیضگی در اسبهای باشگاه های سواركاری تهران

  بررسی عارضه نهان بیضگی در اسبهای باشگاه های سواركاری تهران | پایان نامه نهان بیضگی,تشخیص و درمان نهان بیضگی اسب,درمان عارضه نهان بیضگی,درمان عارضه نهان بیضگی با لاپاراتومی,درمان عارضه نهان بیضگی با لاپاراسكوپی,روشهای جراحی برای نهان بیضگی اسب,عارضه نهان بیضگی,عوامل…

 • پاورپوینت کاربرد آزمون های هوش و استعداد

  پاورپوینت کاربرد آزمون های هوش و استعداد | پاورپوینت کاربرد آزمون های هوش و استعداد,پاورپوینت ویژگی های اصلی آزمون های هوشی,دانلود پاورپوینت کاربرد آزمون های هوش و استعداد دانلود دانلود پاورپوینت کاربرد آزمون های هوش و استعداد جهت رشته مدیریت…

 • نکات مهم نقشه برداری کارگاهی

  نکات مهم نقشه برداری کارگاهی | نقشه برداری,نقشه برداری کارگاهی دانلود   نقشه برداری از جمله کارهای است که تجربه  نقش مهمی در موفقیت نقشه برداران دارد و در این میان استفاده از تجربه دیگران بسیار کارگشا و در تسریع…

 • دانلود تحقیق قیمت گذاری با فرمت ورد

  دانلود تحقیق قیمت گذاری با فرمت ورد | تحقیق با موضوع قیمت گذاری,تحقیق دانش آموزی درباره قیمت گذاری,تحقیق دانشجویی درباره قیمت گذاری,تحقیق در مورد قیمت گذاری,تحقیق درباره قیمت گذاری,تحقیق قیمت گذاری,تحقیق قیمت گذاری docx,تحقیق کامل قیمت گذاری,دانلود قیمت گذاری دانلود…

 • دانلود پاورپوینت مکانیابی در پروژه‌های زیست محیطی

  دانلود پاورپوینت مکانیابی در پروژه‌های زیست محیطی | پاورپوینت پروژه‌های زیست محیطی,پاورپوینت مکانیابی,پاورپوینت مکانیابی در پروژه‌های زیست محیطی دانلود دانلود پاورپوینت مکانیابی در پروژه‌های زیست‌محیطی در قالب 53 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش…

 • چالش پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت دانش

  چالش پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت دانش | پیاده سازی مدیریت دانش,پیاده سازی موفق مدیریت دانش,چالش پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت دانش,چالش پیاده سازی موفق مدیریت دانش,عوامل موثر بر پذیرش مدیریت دانش در سازمانهای ایرانی,مدیریت دانش در سازمانهای…

 • تشریح کامل ترکیبات و مراحل تولید نوشابه های گازدار

  تشریح کامل ترکیبات و مراحل تولید نوشابه های گازدار | ترکیبات نوشابه های گازدار,تشریح کامل ترکیبات و مراحل تولید نوشابه های گازدار,دانلود پایان نامه نوشابه های گازدار,دانلود پروژه نوشابه های گازدار,مراحل تولید نوشابه های گازدار,نوشابه های گازدار,نوشابه های گازدار غیر…

 • پرسشنامه مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون با روایی و پایایی معتبر

  پرسشنامه مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون با روایی و پایایی معتبر | انواع پرسشنامه تاب آوری,پرسشنامه استاندارد تاب آوری,پرسشنامه تاب آوری نوجوانان,پرسشنامه مقیاس تاب آوری,پرسشنامه مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون,روایی و پایایی پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون,مولفه…

 • دانلود چارچوب و مبانی نظری فناوری اطلاعات و مولفه ها و عوامل زیرساختی با فرمت word

  دانلود چارچوب و مبانی نظری فناوری اطلاعات و مولفه ها و عوامل زیرساختی با فرمت word | ادبیات نظری فناوری,چارچوب نظری فناوری,خرید مبانی نظری فناوری,فصل دوم پایان نامه فناوری,مبانی نظری فناوری دانلود خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه فناوری…

 • پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه ریسک

  پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه ریسک | ادبیات نظری ریسک,پیشینه پژوهش ریسک,پیشینه تحقیق ریسک,پیشینه خارجی ریسک,پیشینه داخلی ریسک,پیشینه نظری ریسک,چارچوب نظری ریسک,فصل دوم پایان نامه ریسک,مبانی نظری ریسک دانلود فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری ریسک در…