لزوم بازسازی شبکه آب تهران

لزوم بازسازی شبکه آب تهران

مدیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بر لزوم بازسازی شبکه آب پایتخت تاکید کرد.

به گزارش آژیراک، علی نصیری در جلسه امروز شورای شهر در جریان بررسی گزارش مدیرعامل آبفای استان تهران با بیان اینکه گام های خوبی در حوزه آب در این دوره مدیریت شهری برداشته شده است، گفت: مصوبه شورا تحت عنوان آبرسانی اضطراری یک مصوبه مترقی است که در آن به تشکیل کارگروهی برای پایش اشاره شده است که در آن رییس، دبیر و اعضای کارگروه تعیین شده؛ اما در این دوره حتی یک جلسه هم این کارگروه تشکیل نداده است و البته صلاح دیدند که دبیری کارگروه به سازمان مدیریت بحران واگذار شود و دبیرخانه ای هم در این سازمان تشکیل شد.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون، ذخیره سازی آب و توزیع آن برای شرایط اضطراری برعهده وزارت نیرو است و شهرداری به عنوان همکار تعیین شده، اظهار کرد: مطالعاتی که درخصوص فروریزش ها انجام می شود نشان می دهد که این مساله به پوسیدگی شبکه آب برمی گردد و میزان هدررفت آب به 40 درصد می رسد که باید برای بازسازی شبکه برنامه ریزی جدی داشت تا هم از هدررفت آب جلوگیری شود و هم مانع ایجاد فروریزش ها شد.

پایان خبر آژیراک

لزوم بازسازی شبکه آب تهران

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "لزوم بازسازی شبکه آب تهران" هستید؟ با کلیک بر روی حوادث، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "لزوم بازسازی شبکه آب تهران"، کلیک کنید.